top of page

Allergier

Allergi kommer av det latinske ordet allos som betyr annerledes. Det er rett slett at immunforsvaret reagerer annerledes enn hva som er normalt. Immuncellene våre produserer antistoffer såkalte immunglobuliner IgE, IgA, IgG, IgM som er proteiner rettet mot allergenet (mat, dyrehår etc) og så dannes det immunkomplekser, vi kaller det «søplesekker» i blodet. Disse må spises opp av de hvite blodlegemene og fraktes bort via veneblod eller lymfe. En kjempejobb som holder immuncellene på jobb døgnet rundt. Du kan tenke deg en politimann/kvinne som aldri får gått og lagt seg for å hvile..

Hvorfor blir vi mer og mer allergiske? Det hevdes fra mange hold at vi lever i en verden med så mye kjemikalier og giftstoffer i både luft, vann og mat at kroppen sier stopp. Vi har kommet for langt bort fra det naturlige. Mange hevder også at vi har ødelagt vårt kanskje viktigste immunorgan nemlig tarmen med alle mulige vaksiner, piller, sukker og prosessert mat. Ikke så rart at kroppen streiker?

Allergi kan gi et hav av symptomer og kan bli så ekstremt at pasienten blir sengeliggende med ME-diagnose. Derfor er det viktig å kartlegge mest mulig hos pasienten, men også omgivelser som inneluft, kjæledyr, bruk av vaskemidler, parfyme osv.

Utredning består i:

 1. Grundig sykehistorie helst også begge foreldre (for eksempel din mors helse i svangerskapet)

 2. Vaksinehistorikk

 3. Arr og skader? Hvor sitter arrene. Meridian?

 4. Kartlegging av kosthold gjennom livet

 5. Kartlegging av hormonhistorie (P-piller, hormonspiral etc)

 6. Kartlegging av arbeidsmiljø, inneklima, ventilasjon

 7. Inspeksjon av munnhule, tenner og fyllinger (amalgam, stift, rotfylling?)

 8. Blodprøver:

  1. IgE:  Straksallergi: matvarepanel, helårspanel, sesongpanel, nøttepanel

  2. IgA:  Cøliaki antistoffer, HLA-DQ2, DQ8

  3. IgG: Forsinket allergi, også kalt skjult matvareintoleranse Lab1 matvare 22 el 44

 9. Kinesisk energidiagnose: puls- tunge- og ansiktsdiagnose

 10. Sitrontest (magesyre)

 11. Oligoscan for å kartlegge mineraler og tungmetaller

 12. Henvisning til CT/MR/lungespesialist for å kartlegge lungestatus

 

Allergi er både lett og vanskelig å behandle. Det kommer an på omfanget av allergien og hvilke prøver som slår ut, samt hvor lenge vedkommende har hatt det og ikke minst hvilke medisiner som er brukt og hvor lenge. Barn er helt i særklasse: de har hatt det kort tid og responderer utrolig fort på for eksempel bioresonans eller homeopatisk behandling.

Regel nummer 1: hold deg unna det du vet du ikke tåler! Vi har hatt eksempler der kjæledyr må omplasseres eller man må flytte pga muggsopp i vegger.

Om man finner en eller noen få matvarer som gir utslag på blodprøvetestene kan pasientene bli veldig mye bedre av å kutte ut disse. Vi kaller det eliminasjonsdiett. Da får immunforsvaret «hvile seg» og kroppens immunceller kan glemme at disse matvarer/stoffene var farlige. Så kan man introdusere en og en matvare - provokasjonsfase etter 3-4 måneder og deretter passe på å rotere, dvs spise den matvaren man introduserer hver 4.dag: rotasjonsdiett.

Samtidig med disse endringer i kostholdet har vi god erfaring med energibehandling, det være seg akupuktur/akupressur, homeopati, Bach’s blomstermedisin, soneterapi, øreakupunktur, bioresonans eller kinesiologi. De meridianer som nesten alltid er blokkerte er mage/tarm og lunger.

Det utfordrende med allergibehandling er at det kan være svært mange matvarer man reagerer på eller som slår ut på blodprøven så det blir vanskelig å finne noe å spise. Det kan også være vanskelig med ting i omgivelsene som for eksempel muggsopp på soverommet eller i kjeller eller dårlig inneklima på jobben. Da må ofte pasienten bruke vanlige medisiner inntil man får behandlet underliggende årsaker.

Mange som kommer til oss har gått på vanlige medisiner og nesespray i årevis og noen har også måttet ty til årlige cortisonsprøyter i pollensesongen og klart å holde allergien i sjakk. Hos disse pasienter kan det ta litt lenger tid å komme til målet. Det går fint an å kombinere vanlig medisiner med ulike komplimentære terapiformer. Målet er å bli kvitt symptomene men også klare seg uten cortison eller piller.

Vi lærer også pasientene hvordan de kan bruke homeopati i akutte situasjoner.

bottom of page