top of page

Personvernerklæring for
Green Doctors

Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.

Personvernforordningen, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR, er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av sensitive personopplysninger i Den europeiske union (EU). Loven pålegger nettsteder å opplyse om hvilke opplysninger som samles og hva de brukes til. 

1. Behandlingsansvarlig

Dr. Erlend Aabel er på vegne av Green Doctors behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne raskere finne rett behandler og finne time eller svar ut ifra din forespørsel.
 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å registrere deg som pasient hos Green Doctors. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).
 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best pasientopplevelse og behandling. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Erlend Aabel, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.
 

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
post@greendoctors.no

Green Doctors AS
Postboks 331

1301 Sandvika

bottom of page